3. Jongeren

Jongeren (15+)

Als je je regelmatig somber en alleen voelt, nergens zin in hebt, angstig bent of vaak geïrriteerd, kunnen deze klachten (of een deel ervan) reden zijn om hulp te vragen.
Soms weet je niet wie je bent of wie je wilt zijn, je vindt het lastig om keuzes te maken. Het kan ook zijn dat je op school niet goed functioneert en dat je voortdurend met leeftijdgenoten en leerkrachten verzeild raakt in conflicten. En tenslotte als je iets aangrijpends hebt meegemaakt zoals het verlies van een geliefd persoon of langdurig pestgedrag en dit maar in je hoofd blijft malen zonder op een zeker moment tot rust te komen, kan tijdelijke hulp nuttig zijn om samen met jou te werken aan een oplossing.

Werkwijze
Bij de aanmelding wordt met de jongere zelf (15+) een intakegesprek gevoerd om de achtergrond van de klachten te verhelderen. Indien gewenst worden ook ouders bij het intakegesprek / de behandeling betrokken, echter alleen als de jongere dit expliciet zelf aangeeft. (Vanaf 16 jaar is toestemmingsvereiste van de jongere wettelijk verplicht). Soms is een tweede intakegesprek noodzakelijk en kunnen vragenlijsten afgenomen worden om meer zicht te krijgen op de aanmeldingsklachten. Ook kan er daardoor een betere inschatting gemaakt worden van behandelmogelijkheden (en onmogelijkheden). Afhankelijk van de vraagstelling wordt met de jongere vervolgens een behandelplan op maat gemaakt en volgen er afspraken over frequentie en verloop van de behandelcontacten.

Hoe een behandeling er precies uitziet, is niet goed aan te geven. Er bestaat geen standaardbehandeling. Niet ieder probleem wordt op dezelfde manier aangepakt, juist de persoonlijke kenmerken en omstandigheden in combinatie met de vraagstelling geven kleur aan en bepalen de inhoud van het behandelaanbod. Wat betreft behandelmethode wordt gebruik gemaakt van diverse technieken als gedragstherapeutische technieken, gesprekken, symbooldrama (geleide dagdroomtherapie) en EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing). Centraal in de benadering van iedere behandeling staat dat de aanmeldingsklachten zodanig verminderd zijn dat de jongere weer beter in zijn vel steekt.