4. Volwassenen

Volwassenen

In mijn praktijk kunt u terecht met angstklachten, depressieve klachten, onverwerkte traumatische ervaringen, die in het heden of in het verleden hebben plaatsgevonden en traumagerelateerde problematiek als fobieën. Als er ten gevolge van traumatische ervaringen in het verleden, problemen zijn ontstaan in het zelfbeeld en u last heeft van een negatief zelfbeeld, kan dit ook voor behandeling in aanmerking komen.

Werkwijze
Met een volwassene voer ik over het algemeen 2 intakegesprekken, uiteraard is dit mede afhankelijk van klachten en vraagstelling. Als iemand recent een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt en voor die tijd zowel thuis als op het werk goed functioneerde, richt ik mij op de actuele klachten en bespreek in grote lijnen uw voorgeschiedenis. Hebben de aangemelde klachten meer te maken met ervaringen in het verleden, zal tijdens het intakegesprek de aandacht ook meer gericht zijn op de ontwikkeling van u als persoon, op uw gezin van herkomst en op huidige leef- en werksituatie.
Na de intakegesprekken kan in overleg met de cliënt een voorstel worden gedaan over de te volgen behandelroute. De behandelduur is moeilijk goed van tevoren te voorspellen tenzij het bijvoorbeeld gaat over een enkelvoudig trauma zonder verdere complicaties (richtlijn behandelduur: 1 tot 3 sessies.)

Bij de behandeling kunnen diverse methoden worden ingezet als cognitief gedragstherapeutische technieken, gesprekken, symbooldrama (geleide dagdroomtherapie) en EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing). De keuze voor de behandelvorm wordt in overleg met u gemaakt en moet passen bij uw klachten, uw mogelijkheden en uw stijl. Soms blijken gesprekken met daarin aandacht voor uw emotionele beleving en hoe eventuele blokkades kunnen worden opgelost, voldoende. Soms lijkt de behandeling meer een zoektocht waarin samen met de cliënt gekeken wordt naar de ‘voetangels en klemmen’ van een gestagneerde ontwikkeling.

Centraal in de benadering van iedere behandeling staat dat de aanmeldingsklachten zodanig verminderd zijn dat u hierdoor niet meer gehinderd wordt in uw dagelijks functioneren.