7. Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Informatie over Anja, haar registraties, lidmaatschap beroepsverenigingen, kwaliteitsmeting, kwaliteitsstatuut, beveiliging persoonsgegevens en hoe te handelen bij klachten.

Ruim 45 jaar geleden ben ik (cum laude) afgestudeerd als theoretisch en historisch pedagoog. In de jaren die volgden heb ik mij via postdoctorale opleidingen, cursussen en daarbij passende werkervaring verdiept en bekwaamd in diverse vormen van psychotherapie en diagnostiek.

Ik prijs mij gelukkig om met cliënten te mogen werken in de leeftijdsrange van 0 t/m 83 jaar met uiteenlopende vragen, klachten en achtergronden. Betrokken te zijn bij de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen, jongeren en hun ouders en het in gesprek raken met volwassenen in hun verschillende levensfasen, vind ik uitermate boeiend en inspirerend en sluit aan bij mijn kwaliteiten, brede interesse en werkervaring.
Naast mijn eigen praktijk heb ik tot mei 2016 ruim 20 jaar ook in de S-GGZ (Kinderen en Jeugd) gewerkt.
Tevens ben ik moeder en schoonmoeder van zes volwassen kinderen en heb zeven prachtige kleinkinderen!

De stijl die ik zowel als persoon en als behandelaar hanteer, zou ik willen typeren als direct, open, betrokken, transparant en zorgvuldig.

Bij mij in de buurt werken meerdere vrijgevestigde collega’s en tussen ons bestaat op verschillende manieren een samenwerkingsverband. Tijdens intervisiebijeenkomsten spreken we (anoniem) over behandelingen en diagnostiek, verwijzen we soms cliënten naar elkaar (best fit for purpose) en bij gezinnen werken we direct samen daar waar dat de kwaliteit ten goede komt en dit aansluit bij de wensen van de cliënt(en).

BIG-registraties
– Gezondheidszorgpsycholoog, nr. 69051235625 (geldig tot 27/12/2027).

– Orthopedagoog-generalist, nr. 190501235631 (geldig tot 5/01/2026).
Door de overheid zijn enkele wetten opgesteld die het wettelijk kader vormen van uw behandeling (Wet BIG, WGBO en WKCZ). GZ-psychologen en Orthopedagogen-generalist zijn geregistreerd in het BIG-register (Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg) en zijn verplicht zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan de beroepscodes die voor hen zijn opgesteld. Zie voor meer informatie van het Overheidsregister BIG-registraties: www.bigregister.nl.

Overige registraties en lidmaatschappen:
– Bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ben ik geregistreerd als Register Psycholoog en Register psycholoog/ Kinder- en Jeugd.
– Bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) ben ik geregistreerd als psychotraumatherapeut.
– Bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) ben ik geregistreerd als orthopedagoog generalist.
– Bij het Vereniging EMDR Nederland (VEN) ben ik geregistreerd als EMDR Europe Practitioner en Supervisor EMDR, zowel voor volwassenen als kinderen/ jeugd.

Lidmaatschap overige beroepsverenigingen:
– Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP).
– European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS).
– Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl).
Ik voldoe aan deze verplichting, mijn kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien: GGZ kwaliteitsstatuut vrijgevestigde Praktijk Anja van Roon 20220704

Beveiliging persoonsgegevens
Binnen de praktijk van Anja van Roon wordt voldaan aan de eisen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzake het verwerken, bewaren en uitwisselen van persoonsgebonden gegevens. Voor meer informatie zie: AVG privacystatement Praktijk Anja van Roon 20180522

Klachten
In geval van klachten wil ik graag in een gesprek met u uitzoeken op welke wijze ik deze problemen kan wegnemen. Wanneer blijkt dat we er samen niet uitkomen of wanneer u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van één van bovengenoemde Beroepsverenigingen.

Waardering behandelingen 2022/2023
Van de afgeronde en afgesloten behandelingen in 2022 heeft 80% van de cliënten of ouders van cliënten een evaluatieformulier ingevuld. In het evaluatieformulier wordt gevraagd een beoordeling te geven over de effectiviteit/ kwaliteit van de behandeling en de zorgvuldigheid/ deskundigheid van de hulpverlener. Daarnaast wordt gevraagd een cijfer te geven voor het geheel. De waardering voor de totale behandeling in 2022 kwam uit op een gemiddelde van 9 op een schaal van 1 tot 10.

Een weergave van enkele waarderingen:

Ouders van een vijfjarige:
“We zijn ontzettend blij dat we met P. terecht zijn gekomen bij Anja. Het hele proces van kennismaking tot aan behandeling hebben we als zeer professioneel, prettig, maar ook heel warm en persoonlijk ervaren.

De manier waarop contact gemaakt werd, waarop P. eerst op zijn gemak gebracht werd en hij echt gezien werd, was ontzettend fijn. De klik die er was, was dan ook heel prettig en hij kijkt er super positief op terug. Want regelmatig komt het nog terug!
Ook het meedenken mbt. P. is ontzettend fijn.

Evaluatie van een 12-jarige:
“ ik heb geleerd om niet bang te zijn in het donker of boven en om kalm te blijven.

Ouders van dezelfde jongen:
“A. is heel goed geholpen, en is van zijn klachten af. Fijn voor A. en fijn voor pappa en mamma.”

Evaluatie van een volwassen vrouw:
“Instappen in een EMDR proces was best een uitzonderlijke stap voor mij. Dat het zo ongelofelijk heeft mogen uitwerken tot voelbaar wonderlijke resultaten vind ik echt fantastisch. Ik heb het samenwerken met jou, Anja, als een hele professionele en bijzondere samenwerking ervaren. Je bent bijzonder kundig in wat je doet. Je professionele houding en observerend vermogen is heel doortastend. En je geeft een duidelijk gevoel af dat er met zorg omgegaan wordt met dat waar ik voor kwam. Daarnaast zit onder je professionaliteit naar mijn gevoel een hele sterke intuïtie wat maakt dat je heel helder naar de essentie kunt gaan tijdens de sessies. Hierdoor stimuleer je een client, in dit geval mij, echt daar te komen waar de transformatie mag en kan plaatsvinden. Dit draag je heel goed en heel totaal.
Ik heb me erg veilig en gesteund gevoeld in de sessies, terwijl we naar de meest onbekende hoeken gingen van mijn onderbewustzijn. Hierdoor kon ik tot heling komen, die echt resultaat vertoonde.
Ik heb diep respect voor het werk wat je doet en vooral hoe jij dit doet. Ontzettend bedankt voor jouw tijd en kundigheid.”

Evaluatie van een 70 jarige vrouw, geschreven door haar man:
“Wij zijn bijzonder tevreden met de professionele hulp die Anja van Roon B. heeft geboden. Dit in een situatie die bepaald niet makkelijk was. De behandeling begon maart 2022 vlak nadat bij B. Alzheimer was geconstateerd en zij daardoor behoorlijk uit haar huisje was.
De manier waarop zij haar geruststelde en bij de hand nam vond ik als echtgenoot bewonderenswaardig. Anja kenmerkt zich door een zeldzame combinatie van doortastendheid en empathie.
Door middel van meerdere EMDR-sessies heeft B. de nodige traumata waar ze last van had het hoofd kunnen bieden. De initieel hoog-emotionele herinneringen met name uit haar bepaald niet makkelijke jeugd hebben nu een plek “met een strik eromheen”. Als B. er nu over rept, treedt die emotionele lading niet meer op de voorgrond. Ze is daardoor een stuk rustiger. B. heeft een rotsvast vertrouwen in Anja en voelt zich bij haar heel veilig.
De laatste door Anja geïnitieerde interventie was een samenspraak op familieniveau. Er zat een enorme spanning binnen de familie verband houdende met het verwerken van het verdriet van het vroegtijdig overlijden van de ouders. Deze samenspraak die door Anja samen met een systeemtherapeute is begeleid, heeft ertoe geleid dat er wederzijds begrip is ontstaan. De sfeer is een stuk verbeterd. Dit resultaat komt voor een groot deel op het conto van Anja.
Kortom we zijn heel blij dat Anja van Roon ons heeft bijgestaan. B. is nu een stuk rustiger en kan daardoor de moeilijke situatie die voor haar ligt, beter het hoofd bieden.”
februari 2023