Kosten

Kosten, ziektekostenverzekering en betalingsgegevens
Kosten (jonge) kinderen, jeugdigen tot 18 + en hun ouders
Per 1 januari 2015 geldt voor kinderen, hun ouders en jongeren (tot 18 jaar) dat de gemeente waarin het kind/ de jongere staat ingeschreven, de zorg vergoedt. Verwijzing van de huisarts of CJG is daarbij wel noodzakelijk. Per 1/1/2021 heb ik voor Jeugdhulp een contract met de gemeente, regio Haaglanden, afgesloten en wordt Jeugdhulp in de regio Haaglanden door de gemeente vergoed. (Het contract met de Gemeente loopt tot 1/1/2026.)

Ziektekostenverzekering jongeren 18 + en volwassenen
Op dit moment heb ik met geen enkele ziektekostenverzekeraar een contract afgesloten. Dit betekent dat u van mij een rekening krijgt en deze zelf indient bij uw ziektekostenverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering en zorgaanbieder, wordt bepaald wat u vergoed krijgt. (vergoeding varieert tussen de 70% en 90%.) Een verwijzing door de huisarts is daarbij noodzakelijk. Voor ieder persoon vanaf 18 jaar geldt in de zorg een eigen risico van € 385,- per jaar.

Kosten jongeren 18 + en volwassenen
Een intake/behandelcontact wordt gerekend per sessie van 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd en bedraagt in totaal € 120,-. Verlenging van de duur van een contact (directe tijd) wordt naar rato berekend.

  • Een inhoudelijk email of telefonisch contact bedraagt € 30,- per 15 minuten.
  • De kosten van een spelobservatie en een psychologisch onderzoek variëren en zijn sterk afhankelijk van de vraagstelling en van de onderzoekstijd.
  • Rekeningen dienen betaald te worden binnen de normale betalingstermijn d.w.z. niet pas na uitbetaling door de ziektekostenverzekeraar. Als de aangegeven betalingstermijn overschreden wordt, worden administratiekosten (€ 10,-) in rekening gebracht.
  • Bij afwezigheid zonder berichtgeving en bij annulering minder van 24 uur van tevoren, wordt de gereserveerde gesprekstijd of onderzoekstijd in rekening gebracht.

Gironummer van mijn praktijk
ING Bank 7409768 t.n.v. A.J. van Roon
IBAN: NL80INGB0007409768

AGB-code zorgverlener 94 004743
AGB-code praktijk 94 004206