Kosten

Kosten, ziektekostenverzekering en betalingsgegevens

Kosten en vergoeding (jonge) kinderen, jeugdigen t/m 18 jaar en hun ouders
Per 1 januari 2015 geldt voor kinderen, hun ouders en jongeren (t/m 18 jaar) dat de gemeente waarin het kind/ de jongere staat ingeschreven, de zorg vergoedt. Verwijzing van de huisarts of CJG is daarbij wel noodzakelijk. Per 1/1/2021 heb ik voor Jeugdhulp een contract met de gemeente, regio Haaglanden, afgesloten en wordt Jeugdhulp in de regio Haaglanden door de gemeente vergoed. Het contract met de Gemeente loopt tot 1/1/2026.

Kosten en vergoeding volwassenen en jongeren 18+
Vanaf 1 januari 2022 loopt de bekostiging van de GGZ voor jongeren 18+ en volwassenen via het zorgprestatiemodel. In dit model is het onderscheid tussen indirecte en directe tijd komen te vervallen en heeft de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) voor iedere zorgprestatie (consult diagnostiek of consult behandeling) een tarief vastgesteld. (Zie tarievenzoeker NZa). Het eigen risico voor volwassenen en jongeren vanaf 18+  bedraagt voor 2023 € 385,-.
Het zorgprestatiemodel vereist ook een typering van de zorgvraag. Dat is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Vanzelfsprekend wordt deze zorgvraagtypering in overleg met de cliënt bepaald.
Daarnaast blijft een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Vergoeding zorgverzekeraar
Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen vergoedingstarief, dit is afhankelijk van uw soort polis inclusief polisvoorwaarden en van de contractvorm van de zorgaanbieder. Ondergetekende heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten. Dit betekent dat u zelf de door mij in rekening gebrachte kosten maandelijks bij uw zorgverzekeraar moet/ kunt declareren. Een restitutiepolis was het meest gunstig om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. Echter bijna alle zorgverzekeraars hebben die polis per 1 januari 2023 geschrapt. Als er geen sprake kan zijn van een volledige vergoeding, wordt over het algemeen 60% tot 90% van het tarief vergoed.
Om achteraf teleurstelling te voorkomen wil ik u dringend adviseren om voordat een behandeling van start gaat bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoedingsvoorwaarden en de behandelingsvoorwaarden. (Let op: sommige zorgverzekeraars eisen vooraf hun toestemming voor een in te zetten behandeling!)

Betaling 
Rekeningen worden aan het eind van de maand verstuurd en dienen betaald te worden binnen de normale betalingstermijn en niet pas na uitbetaling door de zorgverzekeraar. Als de aangegeven betalingstermijn overschreden wordt, worden administratiekosten (€ 10,-) in rekening gebracht.
Bij afwezigheid zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt de gereserveerde gesprekstijd of onderzoekstijd in rekening gebracht.